MenuPolasaithe Scoile/School Policies

Polasaithe
Raiteas Um Chumdhach Leanai 2024downloads: 85 | type: pdf | size: 5 MB
Anti-bullying policydownloads: 94 | type: docx | size: 566 kB
Polasaithe Frithbhulaíochta as Gaeilge downloads: 90 | type: docx | size: 831 kB
Gearain ó Thuisti/ Parental Complaints Proceduredownloads: 116 | type: pdf | size: 456 kB
PUII DF2023downloads: 82 | type: pdf | size: 705 kB
AUP Oct 2023downloads: 97 | type: pdf | size: 618 kB
AT sa bhaile downloads: 104 | type: pdf | size: 203 kB
Foirm Iontrala/ Application form 2024/2025downloads: 221 | type: pdf | size: 0 kB
Fogra/Notice re Enrolment 2024/2025downloads: 212 | type: pdf | size: 0 kB
Polasai Iontrala/Admission Policy 2024/2025downloads: 184 | type: pdf | size: 0 kB
Cód Iompair as Gaeilge 2023downloads: 158 | type: pdf | size: 0 kB
Cód Iompair Béarla 2023downloads: 204 | type: pdf | size: 0 kB
Plean Digiteach 2023 2024downloads: 64 | type: pdf | size: 267 kB
DL PLEAN DHIGITEACH 3downloads: 252 | type: pdf | size: 0 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Gaeilgedownloads: 495 | type: docx | size: 0 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Bearladownloads: 540 | type: docx | size: 0 kB
Raiteas Misindownloads: 1023 | type: docx | size: 0 kB
Obair Bhaile Leabhra¡n + Polasaidownloads: 1447 | type: doc | size: 0 kB
Tuairisc don PFS uimhearthachtdownloads: 888 | type: pdf | size: 0 kB
Plean Feabhais Scoile Matamaiticdownloads: 1054 | type: docx | size: 0 kB
An Bord Bainistiochta
Tuairisc Aontaithe 23/04/2024downloads: 69 | type: pdf | size: 125 kB
Tuairisc Aontaithe 06/02/2024downloads: 86 | type: pdf | size: 142 kB
Tuairisc Aontaithe 05/12/2023downloads: 70 | type: pdf | size: 135 kB
Foirmeacha le h-ioslodail/ Downloadable forms
Foirm chlárúcháin/ Enrolment formdownloads: 69 | type: pdf | size: 2 MB
Foirm Iontrala/ Application Form 2024/2025downloads: 156 | type: pdf | size: 0 kB
POD Primary Online Databasedownloads: 493 | type: pdf | size: 0 kB
Bileoga Eolais
MOMO Online Safety Tips for Parentsdownloads: 554 | type: pdf | size: 0 kB
Ag Tacú le foghlaim do phaistedownloads: 1172 | type: pdf | size: 0 kB
Understanding Sten Scoresdownloads: 1233 | type: pdf | size: 0 kB
Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scoir Stendownloads: 1239 | type: pdf | size: 0 kB

Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a lorg uainn fén scóir Sten, na trialacha caighdeánacha féinig nó aon chuid den phlean 3 bhliana atá ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís don Litearthacht agus don Uimhreacht.