MenuPolasaithe Scoile/School Policies

Polasaithe
Anti-bullying policydownloads: 17 | type: docx | size: 566 kB
Polasaithe Frithbhulaíochta as Gaeilge downloads: 10 | type: docx | size: 831 kB
Gearain ó Thuisti/ Parental Complaints Proceduredownloads: 43 | type: pdf | size: 456 kB
Raiteas Um Chumhdhach Leanai 2023downloads: 24 | type: pdf | size: 5 MB
PUII DF2023downloads: 23 | type: pdf | size: 705 kB
AUP Oct 2023downloads: 23 | type: pdf | size: 618 kB
AT sa bhaile downloads: 27 | type: pdf | size: 203 kB
Foirm Iontrala/ Application form 2024/2025downloads: 128 | type: pdf | size: 0 kB
Fogra/Notice re Enrolment 2024/2025downloads: 108 | type: pdf | size: 0 kB
Polasai Iontrala/Admission Policy 2024/2025downloads: 100 | type: pdf | size: 0 kB
Cód Iompair as Gaeilge 2023downloads: 77 | type: pdf | size: 0 kB
Cód Iompair Béarla 2023downloads: 106 | type: pdf | size: 0 kB
DL PLEAN DHIGITEACH 3downloads: 191 | type: pdf | size: 0 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Gaeilgedownloads: 407 | type: docx | size: 0 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Bearladownloads: 464 | type: docx | size: 0 kB
Raiteas Misindownloads: 942 | type: docx | size: 0 kB
Obair Bhaile Leabhra¡n + Polasaidownloads: 1397 | type: doc | size: 0 kB
Tuairisc don PFS uimhearthachtdownloads: 798 | type: pdf | size: 0 kB
Plean Feabhais Scoile Matamaiticdownloads: 960 | type: docx | size: 0 kB
An Bord Bainistiochta
Tuairisc Aontaithe 06/02/2024downloads: 9 | type: pdf | size: 142 kB
Tuairisc Aontaithe 05/12/2023downloads: 18 | type: pdf | size: 135 kB
Foirmeacha le h-ioslodail/ Downloadable forms
Foirm Iontrala/ Application Form 2024/2025downloads: 73 | type: pdf | size: 0 kB
POD Primary Online Databasedownloads: 453 | type: pdf | size: 0 kB
Bileoga Eolais
MOMO Online Safety Tips for Parentsdownloads: 486 | type: pdf | size: 0 kB
Ag Tacú le foghlaim do phaistedownloads: 1088 | type: pdf | size: 0 kB
Understanding Sten Scoresdownloads: 1157 | type: pdf | size: 0 kB
Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scoir Stendownloads: 1152 | type: pdf | size: 0 kB

Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a lorg uainn fén scóir Sten, na trialacha caighdeánacha féinig nó aon chuid den phlean 3 bhliana atá ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís don Litearthacht agus don Uimhreacht.