MenuCoiste na dTuismitheoirí/Parents Association

 

Recent Updates  
 

Most communication from the Parents Association is through Facebook posts and/or text messages.

Please like our School Facebook Page here:- 

https://www.facebook.com/gaelscoilthomaisdaibhis/

 
 Cuid des na himeachtaí : A number of events will take place in 2021/2022 and will be discussed throughout the year at every                                                                                Parents Association Meeting in advance.                                                                               

 

 
About the Parents Association
 
 
Tá ról lárnach ag Coiste na dTuismitheoirí i nGaelscoil Thomáis Dáibhís. Oibríonn an coiste ar son gach uile páiste sa scoil. Chomh maith le airgead a bhailiú don scoil, eagraíonn an coiste imeachtaí dos na leanaí agus do thuismitheoirí na scoile. Tá gach tuismitheoir mar bhall de Choiste na dTuismitheoirí agus moltar do thuismitheoir teacht go cruinniú amháin i rith na bliana, ar a laghad. Bíonn beirt ionadaithe roghnaithe do ghach rang agus bíonn oifigigh tofa ag Cruinniú Cinnbhliana gach Meán Fómhair.
Seo thíos oifigigh an choiste do 2021/2022
 
Cathaoirleach: Áine Mackey 
Comhchathaoirleach: Tanya Brennan
Rúnaí: Tracy Kavanagh
Comhrúnaí: Hugh Mellerick
Cisteoir: Deirdre O' Connell 
Comhchisteoir: Jean Nagle 
 
Parents Representative on the Board of Management
 
Carol Power and Rory Casey
 
In Gaelscoil Thomáis Dáibhís, our Parents Association are central to achieving our aims. The association work tirelessly on behalf of all children in our school. As well as fundraising for the school , the parents association organise many events, both educational and social, for pupils and their parents. Every parent of a child enrolled is automatically accepted as a member of the association and parents are encouraged to attend , at least, one meeting during the year. Two representatives are chosen from each class and officers are elected at the annual AGM, held each September.
 
The officers of our Parents Association for the 2021/22 schoolyear are as above.
 
A copy of the Constitution is available by request from the Office and/or from your Class Representative.