MenuPolasaithe Scoile/School Policies

Polasaithe
Foirm Iontrala/ Application form 2024/2025downloads: 31 | type: pdf | size: 367 kB
Fogra/Notice re Enrolment 2024/2025downloads: 21 | type: pdf | size: 204 kB
Polasai Iontrala/Admission Policy 2024/2025downloads: 20 | type: pdf | size: 242 kB
Cód Iompair as Gaeilge 2023downloads: 3 | type: pdf | size: 595 kB
Cód Iompair Béarla 2023downloads: 9 | type: pdf | size: 547 kB
Raiteas Um Chumdhach Leanaidownloads: 100 | type: pdf | size: 3 MB
DL PLEAN DHIGITEACH 3downloads: 118 | type: pdf | size: 245 kB
PÚII 2020 2021 GTD Gaeilgedownloads: 114 | type: pdf | size: 277 kB
AUP 2020 2021 GTD Bearladownloads: 212 | type: pdf | size: 264 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Gaeilgedownloads: 329 | type: docx | size: 34 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Bearladownloads: 360 | type: docx | size: 29 kB
Raiteas Misindownloads: 865 | type: docx | size: 384 kB
Obair Bhaile Leabhra¡n + Polasaidownloads: 1324 | type: doc | size: 68 kB
Tuairisc don PFS uimhearthachtdownloads: 731 | type: pdf | size: 61 kB
Plean Feabhais Scoile Matamaiticdownloads: 877 | type: docx | size: 28 kB
Foirmeacha le h-ioslodail/ Downloadable forms
Foirm Iontrala/ Application Form 2024/2025downloads: 9 | type: pdf | size: 367 kB
POD Primary Online Databasedownloads: 390 | type: pdf | size: 515 kB
Bileoga Eolais
MOMO Online Safety Tips for Parentsdownloads: 425 | type: pdf | size: 1 MB
Ag Tacú le foghlaim do phaistedownloads: 1023 | type: pdf | size: 581 kB
Understanding Sten Scoresdownloads: 1096 | type: pdf | size: 322 kB
Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scoir Stendownloads: 1087 | type: pdf | size: 440 kB

Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a lorg uainn fén scóir Sten, na trialacha caighdeánacha féinig nó aon chuid den phlean 3 bhliana atá ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís don Litearthacht agus don Uimhreacht.