MenuPolasaithe Scoile/School Policies

Polasaithe
Raiteas Um Chumdhach Leanaidownloads: 32 | type: pdf | size: 3 MB
DL PLEAN DHIGITEACH 3downloads: 62 | type: pdf | size: 245 kB
PÚII 2020 2021 GTD Gaeilgedownloads: 54 | type: pdf | size: 277 kB
AUP 2020 2021 GTD Bearladownloads: 127 | type: pdf | size: 264 kB
Polasaí Iontrála/ Admission Policy 2022downloads: 94 | type: pdf | size: 242 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Gaeilgedownloads: 265 | type: docx | size: 34 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Bearladownloads: 296 | type: docx | size: 29 kB
Raiteas Misindownloads: 805 | type: docx | size: 384 kB
Cod Smachtadownloads: 1432 | type: doc | size: 215 kB
Obair Bhaile Leabhra¡n + Polasaidownloads: 1267 | type: doc | size: 68 kB
Tuairisc don PFS uimhearthachtdownloads: 670 | type: pdf | size: 61 kB
Plean Feabhais Scoile Matamaiticdownloads: 811 | type: docx | size: 28 kB
Foirmeacha le h-ioslodail/ Downloadable forms
Fogra maidir le ligean isteach Enrolment statement 2023-2024downloads: 108 | type: pdf | size: 197 kB
Foirm Iontrala / Application Formdownloads: 370 | type: docx | size: 325 kB
POD Primary Online Databasedownloads: 333 | type: pdf | size: 515 kB
Bileoga Eolais
MOMO Online Safety Tips for Parentsdownloads: 372 | type: pdf | size: 1 MB
Ag Tacú le foghlaim do phaistedownloads: 971 | type: pdf | size: 581 kB
Understanding Sten Scoresdownloads: 1041 | type: pdf | size: 322 kB
Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scoir Stendownloads: 1033 | type: pdf | size: 440 kB

Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a lorg uainn fén scóir Sten, na trialacha caighdeánacha féinig nó aon chuid den phlean 3 bhliana atá ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís don Litearthacht agus don Uimhreacht.