MenuPolasaithe Scoile/School Policies

Polasaithe
Fogra maidir le ligean isteach Enrolment statement 2023-2024downloads: 26 | type: pdf | size: 197 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Gaeilgedownloads: 180 | type: docx | size: 34 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Bearladownloads: 211 | type: docx | size: 29 kB
Ráiteas Um Chumhdach Leanaídownloads: 165 | type: docx | size: 305 kB
Polasai Usaidte Inghlactha don Idirlion AUP as Bearla downloads: 526 | type: pdf | size: 161 kB
Polasai Usaidte Inghlactha don Idirliondownloads: 395 | type: pdf | size: 119 kB
Raiteas Misindownloads: 719 | type: docx | size: 384 kB
Cod Smachtadownloads: 1344 | type: doc | size: 215 kB
Obair Bhaile Leabhra¡n + Polasaidownloads: 1188 | type: doc | size: 68 kB
Tuairisc don PFS uimhearthachtdownloads: 594 | type: pdf | size: 61 kB
Plean Feabhais Scoile Matamaiticdownloads: 727 | type: docx | size: 28 kB
Foirmeacha le h-ioslodail/ Downloadable forms
Fogra maidir le ligean isteach Enrolment statement 2023-2024downloads: 29 | type: pdf | size: 197 kB
Foirm Iontrala / Application Formdownloads: 292 | type: docx | size: 325 kB
POD Primary Online Databasedownloads: 262 | type: pdf | size: 515 kB
Bileoga Eolais
MOMO Online Safety Tips for Parentsdownloads: 300 | type: pdf | size: 1 MB
Ag Tacú le foghlaim do phaistedownloads: 900 | type: pdf | size: 581 kB
Understanding Sten Scoresdownloads: 967 | type: pdf | size: 322 kB
Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scoir Stendownloads: 964 | type: pdf | size: 440 kB

Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a lorg uainn fén scóir Sten, na trialacha caighdeánacha féinig nó aon chuid den phlean 3 bhliana atá ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís don Litearthacht agus don Uimhreacht.