MenuPolasaithe Scoile/School Policies

Polasaithe
Ráiteas Um Chumhdhach Leanaídownloads: 10 | type: pdf | size: 6 MB
DL PLEAN DHIGITEACH 3downloads: 23 | type: pdf | size: 245 kB
PÚII 2020 2021 GTD Gaeilgedownloads: 21 | type: pdf | size: 277 kB
AUP 2020 2021 GTD Bearladownloads: 41 | type: pdf | size: 264 kB
Polasaí Iontrála/ Admission Policy 2022downloads: 51 | type: pdf | size: 242 kB
Fogra maidir le ligean isteach Enrolment statement 2023-2024downloads: 75 | type: pdf | size: 197 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Gaeilgedownloads: 229 | type: docx | size: 34 kB
Polasai Frithbhulaiochta 2021 Bearladownloads: 262 | type: docx | size: 29 kB
Raiteas Misindownloads: 774 | type: docx | size: 384 kB
Cod Smachtadownloads: 1393 | type: doc | size: 215 kB
Obair Bhaile Leabhra¡n + Polasaidownloads: 1234 | type: doc | size: 68 kB
Tuairisc don PFS uimhearthachtdownloads: 640 | type: pdf | size: 61 kB
Plean Feabhais Scoile Matamaiticdownloads: 772 | type: docx | size: 28 kB
Foirmeacha le h-ioslodail/ Downloadable forms
Fogra maidir le ligean isteach Enrolment statement 2023-2024downloads: 73 | type: pdf | size: 197 kB
Foirm Iontrala / Application Formdownloads: 333 | type: docx | size: 325 kB
POD Primary Online Databasedownloads: 305 | type: pdf | size: 515 kB
Bileoga Eolais
MOMO Online Safety Tips for Parentsdownloads: 341 | type: pdf | size: 1 MB
Ag Tacú le foghlaim do phaistedownloads: 943 | type: pdf | size: 581 kB
Understanding Sten Scoresdownloads: 1011 | type: pdf | size: 322 kB
Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scoir Stendownloads: 1004 | type: pdf | size: 440 kB

Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a lorg uainn fén scóir Sten, na trialacha caighdeánacha féinig nó aon chuid den phlean 3 bhliana atá ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís don Litearthacht agus don Uimhreacht.